Ana Sayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Ürünlerimiz

Erişim
Kalite Gözetimi

Çubuk demir, kütük, boru, profil gibi demir-çelik ve demir dışı metal ürünlerinin üretim sırasında, müşterinin tercihine göre sürekli veya belirli aralıklarla kontrolü. Mamülün fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin uluslararası standartlara ve satış kontratındaki şartlara uygunluğunun sağlanması.

Yükleme Öncesi Gözetim
Sevkiyatı yapılacak kargonun, yükleme öncesinde stok sahasında kontrolü.

Yükleme Gözetimi
Yüklemeden önce geminin ambarlarının yüklemeye uygun olup olmadığının kontrolu, ambar kapaklarının sızdırmazlık testi, yükleme ekipman ve metodlarının kontrolü, kantar ve/veya draft survey ile miktar tespiti, puantaj, yüklenen kargonun güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin (lashing) denetlenmesi, ambar kapak ve girişlerinin mühürlenmesi. Gözle ve/veya numune alıp analiz ederek kalite kontrolü.

Tahliye Gözetimi
Tahliye ekipman ve metodlarının kontrolü, kantar ve/veya draft survey ile miktar tespiti ve puantaj. Gözle ve/veya numune alıp analiz ederek kalite kontrolü.

Draft Survey
Arşimet Prensipleri kullanılarak geminin boş ve dolu ağırlıklarının hesaplanması; dolayısıyla yüklenen/tahliye edilen kargonun miktarının tesbit edilmesi.

Sevkiyat Gözetimi
Stok sahasındaki malzemenin yükleme limanına ya da gemiden tahliye edilen malzemenin kullanılacağı alana sevkiyatı sırasında yapılan gözetim.

Ayrıca aynı kargonun stok sahasından başlayıp yükleme limanına ve tahliye limanından malzemenin kullanılacağı son noktaya kadar her aşamada kontrolünün yapılması da müşterilerimize sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Numune Alma
Stok sahasında ve/vaya yükleme/tahliye sırasında malzemeden uluslararası standartlara uygun numune alınması ve alınan numunenin anlaşmalı olduğumuz uluslararası saygınlığa sahip laboratuarlarda analiz edilmesi.

Kiraya Girme/Kiradan Çıkma
Geminin Genel Durumunun Tespiti/ Yakıt Surveyi

Gemi kiraya girerken ya da kiradan çıkareken, gemideki yakıt miktarlarının tesbit edilmesi ve geminin genel durumunun kontrolü.

Konteyner Gözetimi
Yüklenecek kargonun taşıma sırasındaki güvenliğinin sağlanması için konteyner veya konteynerlerin yüklemeye uygunluğunun kontrolü.