Ana Sayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Ürünlerimiz

ErişimMetaller :
Demir, çelik, aluminium ve prinç hurdası, pik demir, ingot, bakır katod ve anod, blum, çubuk, kütük, rulo, levha ve benzeri her tür metalurjik ham madde, yarı-mamül ve mamüller.

Maden ve Mineraller : Kömür, kok, çimento, endüstriyel bitkisel yağlar, maden cevherleri, konsantreler, demir alaşımları , gübre v.b….

Tarımsal Ürünler : Sebze, meyva, tahıl, baklagil, hayvan yemi, kahve kakao, çay, pamuk, baharat ve benzeri, beslenme ya da endüstriyel amaçlı kullanılacak her türlü tarımsal ürün.

Tekstil : Bitkisel, hayvansal, sentetik ve kimyasal kökenli her türlü hammadde, yarımamül ve mamül tekstil ürünleri.